جدول قیمت گذاری

[pricing_table style=”style1″]
[pricing size=”one-first” featured=”no” plan=”استاندارد” cost=”19 تومان” per=”ماه” button_url=”#” button_text=”اکنون ثبت نام کنید” button_color=”gold” button_target=”self” button_rel=”nofollow”]

۵ پروژه
۵ گیگابایت حافظه
کاربران نامحدود
۱۰ گیگابایت پهنای باند
امنیت پیشرفته

[/pricing]

[pricing size=”” featured=”no” plan=”حق بیمه” cost=”39 تومان” per=”ماه” button_url=”#” button_text=”اکنون ثبت نام کنید” button_color=”gold” button_target=”self” button_rel=”nofollow”]

۱۰ پروژه
۱۵ گیگابایت حافظه داخلی
کاربران نامحدود
۲۰ گیگابایت پهنای باند
امنیت پیشرفته

[/pricing]

[pricing size=”” featured=”yes” plan=”تخصصی” cost=”59 تومان” per=”ماه” button_url=”#” button_text=”اکنون ثبت نام کنید” button_color=”gold” button_target=”self” button_rel=”nofollow”]

۱۵ پروژه
۳۰ گیگابایت حافظه داخلی
کاربران نامحدود
۵۰ گیگابایت پهنای باند
امنیت پیشرفته

[/pricing]

[pricing size=”” featured=”no” plan=”بعلاوه” cost=”99 تومان” per=”ماه” button_url=”#” button_text=”اکنون ثبت نام کنید” button_color=”gold” button_target=”self” button_rel=”nofollow”]

۳۰ پروژه
۱۰۰ گیگابایت حافظه
کاربران نامحدود
۱۵۰ گیگابایت پهنای باند
امنیت پیشرفته

[/pricing]

[pricing size=”” featured=”no” plan=”بیشترین” cost=”$199″ per=”month” button_url=”#” button_text=”اکنون ثبت نام کنید” button_color=”gold” button_target=”self” button_rel=”nofollow”]

پروژه های نامحدود
ذخیره سازی نامحدود
کاربران نامحدود
پهنای باند نامحدود
امنیت پیشرفته

[/pricing]
[/pricing_table]

 

[pricing_table style=”style2″]
[pricing style=”style2″ size=”tab-first” featured=”no” description=”پلان کلاسیک” plan=”استاندارد” cost=”5″ per=”ماهانه” button_url=”#” button_text=”انتخاب پلان” button_target=”self” button_rel=”nofollow” currency=”تومان”]

ذخیره سازی فایل ۱۰GB
۵ صفحات جدید
۱۰۰GB انتقال داده ماهانه

[/pricing]

[pricing style=”style2″ size=”tab-two” featured=”no” description=”بهترین انتخاب” featured=”no” plan=”تجارت” cost=”10″ per=”ماهانه” button_url=”#” button_text=”انتخاب پلان” button_target=”self” button_rel=”nofollow” currency=”تومان”]

ذخیره سازی فایل ۲۰GB
۱۵ صفحه جدید
۱۵۰GB انتقال داده ماهانه

[/pricing]

[pricing style=”style2″ size=”tab-three” featured=”no” description=”ویژگی های نامحدود” plan=”حق بیمه” cost=”25″ per=”ماهانه” button_url=”#” button_text=”انتخاب طرح” button_target=”self” button_rel=”nofollow” currency=”تومان”]

ذخیره سازی فایل نامحدود
صفحات جدید فضای مجاز: نامحدود
فضای مجاز: نامحدود انتقال داده ماهانه

[/pricing]
[/pricing_table]

[pricing_table style=”style3″]

[pricing style=”style3″ featured=”no” plan=”اساسی” cost=” 32 تومان” per=”ماهانه” button_url=”#” button_text=”اکنون سفارش دهید” button_target=”self” button_rel=”nofollow”]

۱ GB فضای
۱۰ گیگابایت پهنای باند
۱۰ موارد نمونه کارها

[/pricing]

[pricing style=”style3″ featured=”no” plan=”استاندارد” cost=”50 تومان” per=”ماهانه” button_url=”#” button_text=”اکنون سفارش دهید” button_target=”self” button_rel=”nofollow”]

۵ گیگابایت فضای
۵۰ گیگابایت پهنای باند
۷۰ موارد نمونه کارها
۱۰ ارسال ویدئو
۲۴/۷ پشتیبانی

[/pricing]

[pricing style=”style3″ featured=”no” description=”Just give it a try.” plan=”حرفه ای” cost=”80 تومان” per=”ماهانه” button_url=”#” button_text=”اکنون ثبت نام کنید” button_target=”self” button_rel=”nofollow”]

۱۰ گیگابایت فضای
پهنای باند نامحدود
۲۰ ارسال ویدئو
پشتیبانی ایمیل حق بیمه
حق بیمه پشتیبانی تلفن۲۴/۷
پشتیبانی

[/pricing]
[/pricing_table]

[pricing_table style=”basic”]
[pricing style=”basic” featured=”no” cost=”0″ size=”tab-firts” currency=”تومان” per=”پایه” button_url=”#” button_text=”خرید” button_target=”self” button_rel=”nofollow”]
[/pricing]

[pricing style=”basic” cost=”20″ size=”tab-two” currency=”تومان” per=”حرفه ای” featured=”yes” button_url=”#” button_text=”خرید” button_target=”self” button_rel=”nofollow”]
[/pricing]

[pricing style=”basic” cost=”40″ size=”tab-three” currency=”تومان” per=”استاندارد” button_url=”#” button_text=”خرید” button_target=”self” button_rel=”nofollow”]
[/pricing]
[/pricing_table]